ข่าว > การศึกษา > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 เมษายน 2563

สายออกแบบต้องไม่พลาดกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ที่ ม.ศิลปากร เรียกได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีผลงานการออกแบบอย่างโดดเด่นและได้รับรางวัลในเวทีการแสดงผลงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดหลักสูตร : http://www.arch.su.ac.th/programs_post/thai-architecture-b-arch/