ข่าว > การศึกษา > กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

share
Facebook
Twitter

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

26 เมษายน 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม

กยศ. ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดห้องเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ให้นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร หากเรียนครบทุกหลักสูตรจะได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 15 ชั่วโมง เพื่อทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเป็นการชั่วคราว

อีกทั้ง หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน จะสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหลังจากจบการศึกษาแล้ว

----------------------------------------------

เข้าระบบ e-Studentloan

เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learning

ได้ที่ https://bit.ly/2VqxNGw


อ่านต่อ...