ข่าว > การศึกษา > มศก. ขึ้นสู่อันดับโลก THE Impact Rankings 2020

share
Facebook
Twitter

มศก. ขึ้นสู่อันดับโลก THE Impact Rankings 2020

25 เมษายน 2563

“มศก. ขึ้นสู่อันดับโลก THE Impact Rankings 2020 เพื่อร่วมอุดมการณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน UN Sustainable Development Goals” 

อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวกับทีมข่าวงานสื่อสารองค์กร เกี่ยวกับผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 ว่า

“ในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าร่วมในการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020

ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ไม่ได้เป็นการแข่งขันทางวิชาการ แต่เป็นการร่วมกันพัฒนาวงการอุดมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 “THE” หรือ “Times Higher Education” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานหรือโครงการที่ยังประโยชน์ต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าร่วมเป็นปีแรกและเป็นหนึ่งใน 19 มหาวิทยาลัยของไทยได้รับประกาศอันดับโลกในปีนี้ 

โดย The Global Goals for Sustainable Development หรือ UN SDGs ขององค์การสหประชาชาติประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ครอบคลุมในเรื่องของความเท่าเทียมกัน การเข้าถึงทรัพยากรและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสันติภาพ 

ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมส่งข้อมูลการดำเนินการตามเป้าหมายจำนวน 4 SDGs ได้แก่

SDG4 Quality Education / SDG6 Clean Water and Sanitation / SDG11 Sustainable Cities and Communities และ SDG17 Partnerships for the Goals ผมเรียนให้ทราบว่า ปีนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานใน 4 ด้าน และจะร่วมพัฒนาให้ครบทั้ง 17 ด้าน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันครับ และผมในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนให้ทุกๆ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการร่วมมือกันในอุดมการณ์เพื่อมวลมนุษยชาติครับ”

อ่านต่อ...