ข่าว > การศึกษา > มีเรื่องด่วนหลัง 4 ทุ่ม ทำไงหล่ะทีนี้?

share
Facebook
Twitter

มีเรื่องด่วนหลัง 4 ทุ่ม ทำไงหล่ะทีนี้?

16 เมษายน 2563

ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอก สามารดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเคหสถาน ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ https://bit.ly/2Vq70sV
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน https://bit.ly/2RsClJZ
3. แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) https://bit.ly/34w4Xaw
4. แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ https://bit.ly/2V2rRTT
5. แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต https://bit.ly/2VlF9dd

โดยสามารถขออนุญาตได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่หรือผู้อำนวยการเขต