ข่าว > การศึกษา > 5 ข้อควรรู้ ถ้าอยากเข้าเรียนคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

5 ข้อควรรู้ ถ้าอยากเข้าเรียนคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15 เมษายน 2563

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไม่ควรพลาด 5 ข้อมูลสำคัญประจำหลักสูตรสาขาวิชาที่จะพาคุณไปดูว่าหลักสูตรมีความโดดเด่นในเรื่องไหนบ้าง นอกจากการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้คุณอย่างเต็มที่แล้ว ก็ยังมีรางวัลการันตีความเป็นเลิศไปจนถึงความสามารถในการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 

 รายละเอียดหลักสูตร :
http://www.pharm.su.ac.th/Th/home.php