ข่าว > การศึกษา > โครงการ ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID - 19 วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

share
Facebook
Twitter

โครงการ ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID - 19 วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

14 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"
โดยจัดทำและส่งมอบหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินกันน้ำแบบซักได้ พร้อมแอลกอฮอล์สเปรย์แบบพกพา ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตอนออกหน่วย อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษ กองงานวิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งมอบ

ในวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกท่าน