ข่าว > การศึกษา > จัดบริการยืมเยอะ

share
Facebook
Twitter

จัดบริการยืมเยอะ

13 เมษายน 2563

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดบริการยืมเยอะ ส่งหนังสือถึงมือคุณ (Document Delivery)
ยืมได้โดยไม่จำกัดจำนวน (กำหนดคืน 31 กรกฎาคม 2563)
ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
.
ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอพร้อมรายละเอียดไปยังหอสมุดแต่ละแห่ง ดังนี้
หอสมุดวังท่าพระ : https://www.facebook.com/SUlibrary/
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : sus.ref2011@gmail.com
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : https://www.facebook.com/Libsup
หรือ จองผ่านออนไลน์ www.opac.lib.su.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หอสมุดวังท่าพระ : 081-1919369
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : 081-3272881
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : 081-9950387