ข่าว > การศึกษา > นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ.

share
Facebook
Twitter

นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ.

25 มีนาคม 2563

นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. โปรดชะลอการชำระค่าส่วนต่างไปก่อน และรอประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

นักศึกษาทุกคนที่ยังไม่ชำระเงินค่าส่วนต่าง ๆ ที่ติดไว้กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนภาคฤดูร้อนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ