ข่าว > การศึกษา > คณะวิทยาการจัดการ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ

31 มกราคม 2563

เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท + ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Lucerne University of Applied Sciences and ArtsLucerne, Switzerland
อ่านต่อ...