ข่าว > การศึกษา > Thai Bull Pharm Sci Indexed in TCI-Tier 1 (2020-2024)

share
Facebook
Twitter

Thai Bull Pharm Sci Indexed in TCI-Tier 1 (2020-2024)

14 มกราคม 2563

We are delighted to announce that the Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (Thai Bull Pharm Sci) published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University has passed the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)’s 4th round of re-evaluation for Thai journals and is now officially indexed in TCI-Tier 1, effective from January 1, 2020 to December 31, 2024.

Authors are kindly invited to submit the manuscript containing original and substantial work for publication in the journal via an online submission at the website (www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS).

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences) โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพจาก TCI (Thai-Journal Citation Index Center) รอบที่ 4 และถูกจัดเป็น วารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร (www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS)


อ่านต่อ...