ข่าว > การศึกษา > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน

share
Facebook
Twitter

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน

10 มกราคม 2563

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ http://admission.su.ac.th/std_interview_search.php
โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต เพื่อค้นหาข้อมูล

อ่านต่อ...