ข่าว > การศึกษา > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

25 ตุลาคม 2562

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอีกหลักสูตรที่น่าใจมากสำหรับใครที่รักงานออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ แนะนำหลักสูตรนี้เลย
.

รายละเอียดหลักสูตร http://www.arch.su.ac.th/index.php/menu-course/menu-bachelor


อ่านต่อ...