ข่าว > การศึกษา > กำหนดการ

share
Facebook
Twitter

กำหนดการ

07 ตุลาคม 2565

กำหนดการวันฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
(ฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา)

ยกเว้น
คณะจิตรกรรมฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2565
คณะดุริยางคศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
(ฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
(ฝึกซ้อมใหญ่)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

(โปรดติดตามรายละเอียดจากประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป)