ข่าว > กิจกรรม > บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

share
Facebook
Twitter

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

05 ตุลาคม 2565

ห้องพยาบาล  กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ อาคารเพชรรัตน - สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา
ค่าใช้จ่าย :  520 บาท (เบิกราชการไม่ได้)
จากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพยาบาล กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ 200408

***หมายเหตุ   ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรเว้นระยะจากวัคซีนป้องกันโควิด –19  ระยะเวลา 2 สัปดาห์***