ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

21 กันยายน 2565

ประกาศ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต"

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ===> https://eds.su.ac.th/maniga/ปริญญา/stepgradonline.pdf
- ขั้นตอนการขอคืนค่าประกันของเสียหาย ===> https://eds.su.ac.th/maniga/ปริญญา/ขั้นตอนขอคืนค่าประกันของเสียหาย.jpg