ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญชมนิทรรศการ

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชมนิทรรศการ

21 กันยายน 2565

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์อัตลักษณ์ต้นแบบ 3 จังหวัด 34 อำเภอ

บูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดำเนินการโดย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ลานบีคอน 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-20.30 น.

พิธีเปิด
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) ประธานในพิธี