ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

20 กันยายน 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

1. รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตและลักษณะต้องห้าม และรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการทาบทามให้เข้ารับการสรรหาฯ อ่านประกาศ

2. หลักเกณฑ์การจัดทำวิสัยทัศน์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ อ่านประกาศ