ข่าว > การศึกษา > สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

01 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2565

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเสนอชื่อผ่านระบบ online ที่ https://vote.su.ac.th/ วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
*เมื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ online แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิ มาเป็นการเสนอชื่อฯ ณ หน่วยเลือกตั้งได้

เสนอชื่อผ่านระบบ online https://vote.su.ac.th/ วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

หย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ หน่วยงานต้นสังกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.council.su.ac.th