ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

04 กรกฏาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th โดยสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร

สำหรับใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (ให้นำมาให้เมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแล้ว) ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซองดังนี้

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน


อ่านต่อ...