ข่าว > สมัครงาน > มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

03 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เพื่อปฏิบัติงานที่งานจัดการทรัพย์สิน (โรงพิมพ์) กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสม้ครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...