ข่าว > สมัครงาน > ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ

21 เมษายน 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 7-31 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เห็นสมควรให้ขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ที่

กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544

งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 034-255791


อ่านประกาศ