ข่าว > สมัครงาน > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

share
Facebook
Twitter

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personal


อ่านต่อ...