นักศึกษาถึงอธิการบดี

สายตรง "อธิการบดี"

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช

ตั้งคำถามอธิการบดี Admin
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียดที่สอบถาม ประเภทผู้สอบถาม คำตอบ จัดการ
13 ปัญหาการใช้งานระบบ SU Web Portal หากไม่สามารถใช้งานระบบ SU Web Portal แล้วมีผลกระทบต่อผลการเรียนของผม ซึ่งผลเกิดจากที่ไม่สามารถระบบ และใช้เมล์ของมหาวิทยาลัย ในการส่งงาน หรือการทำ Workshop ต่างๆ แล้วผมไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการลงทะเบียนใช้งานระบบ SU Web Portal ไม่ได้ แล้วถ้าพอหมดสิ้นเทอมผลการเรียนออกมา ไม่ดี เพราะเหตุผลที่ไม่สามารถทำ Workshop ส่งงานอาจารย์ได้ อยากทราบว่าหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบบ้างครับ ผมแจ้งไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สนามจันทร์) แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด นักศึกษา (2)