วิดีโอ แนะนำผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://live.su.ac.th/

Days
Hours
Minutes
Seconds

เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร