ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

20 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ...