ข่าว > สมัครงาน > สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

share
Facebook
Twitter

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

11 กันยายน 2560

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 847 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ไปแล้วนั้น บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลไปอีกจนถึงวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านต่อ...