ข่าว > กิจกรรม > พิธีเปิดนิทรรศการ

share
Facebook
Twitter

พิธีเปิดนิทรรศการ

11 กันยายน 2560

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยงและอาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร อาคารศิลป์พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม นิทรรศการจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 11-22 กันยายน 2560 เวลา 8.30 -16.30 น.
อ่านต่อ...