ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

share
Facebook
Twitter

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

06 กันยายน 2560

เนื่องจาก ผู้เสนอราคาเสอนเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

อ่านต่อ...