ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ

share
Facebook
Twitter

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ

29 สิงหาคม 2560

เนื่องจากหน่วยงานผู้ใช้ได้ตรวจพบว่ากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้อง และเอกสารประกวดราคาไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในส่วนของการส่งตัวอย่างพัสดุ
อ่านต่อ...