ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ

share
Facebook
Twitter

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ

23 สิงหาคม 2560

กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ...