ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

share
Facebook
Twitter

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

23 สิงหาคม 2560

บริษัท เคโมไซเอนข์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อ...