ข่าว > > ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ

29 มีนาคม 2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ เห็นสมควรขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในวันเวลาราชการ)

อ่านต่อ...