ข่าว > กิจกรรม > การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

share
Facebook
Twitter

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

26 มีนาคม 2562

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ


อ่านต่อ...