ข่าว > > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)

20 ธันวาคม 2561

จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 พร้อมทั้งหลักฐานการสมัคร


อ่านต่อ...