ข่าว > การศึกษา > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

28 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

https://www.matichon.co.th/education/news_1074404

https://mgronline.com/qol/detail/9610000077912

https://www.dailynews.co.th/education/659158

https://mgronline.com/qol/detail/9610000077912