ข่าว > สมัครงาน > กองกลาง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งคนสวน (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

กองกลาง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งคนสวน (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

23 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งคนสวน (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  22  ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7500 ต่อ 31704  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  9  มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ