ข่าว > สมัครงาน > งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

23 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  22 ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31704  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  9  มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ