ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

23 กุมภาพันธ์ 2561

 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร City Campus  เมืองทองธานี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม  MS Office  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้  มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี  มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  หากผู้ที่มีที่พักใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ    โทรศัพท์ 0 2849 7544   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่   สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี    โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50   ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ