ข่าว > กิจกรรม > กล้วยไม้ช่องาม ยามกล้วยไม้บาน.. วันวานทับแก้ว

share
Facebook
Twitter

กล้วยไม้ช่องาม ยามกล้วยไม้บาน.. วันวานทับแก้ว

03 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาเก่า - นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบกับบรรยากาศอบอวนชวน "คิดถึง" แล้วพบกันวันกล้วยไม้บาน

ข้อมูลเพิ่มเติม...
- http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/
- @EDU.SILPAKORN