ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

02 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  2 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านภาษาอังกฤษศึกษา ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่อื่น ๆ เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ