ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

09 มกราคม 2561

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาค 2560-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ