ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา

28 พฤศจิกายน 2560

อัตราค่างจ้างเดือนละ 19,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ...