ข่าว > สมัครงาน > สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (พนักงานชั่วคราว)

share
Facebook
Twitter

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (พนักงานชั่วคราว)

10 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานและพนักงานชั่วคราว   ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน  (พนักงานชั่วคราว)  จำนวน  1 อัตรา  สังกัด  สำนักงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft  Office   เป็นอย่างดี   มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ  download    ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th    หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170  โทรศัพท์ 0 2849 7567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...