ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสถิติ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสถิติ

10 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานและพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสถิติ  สถิติประยุกต์  การวิจัยดำเนินงาน  ประกันภัย  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีพื้นฐานปริญญาโทและตรีทางสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ  สำนักงานคณบดี  ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์ 1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์  0 3424 5300   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...