ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

06 พฤศจิกายน 2560

อัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,250 บาท หรือระดับปริญญาเอก 31,500 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...