ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  สังกัด ภาควิชาสถิติ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  สังกัด ภาควิชาสถิติ

05 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา  สังกัด ภาควิชาสถิติ   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสถิติ  สถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินงาน ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีพื้นฐานปริญญาโทและตรีทางสาขา วิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานบริหารและธุรการ  สำนักงานคณบดี  ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์ 1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม  โทรศัพท์  0 3424 5300  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  29  ธันวาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...