ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่ ซื้อหลอด LED tube (60 cm.) ไม่เกิน 9 วัตต์ และหลอด LED tube (120 cm.) ไม่เกิน 18 วัตต์

share
Facebook
Twitter

ประกาศเผยแพร่ ซื้อหลอด LED tube (60 cm.) ไม่เกิน 9 วัตต์ และหลอด LED tube (120 cm.) ไม่เกิน 18 วัตต์

30 ตุลาคม 2560

งบประมาณโครงการ 6,621,600.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2560

อ่านต่อ...