ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี

19 ตุลาคม 2560

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 034-270-413 และ www.decorate.su.ac.th

อ่านต่อ...