ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

19 ตุลาคม 2560

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,250 บาท หรือ ระดับปริญญาเอก 31,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และทางเว็บไซต์ www.decorate.su.ac.th

อ่านต่อ...