ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

19 ตุลาคม 2560

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างระดับปริญญาโท 26,250 บาท หรือระดับปริญญาเอก 31,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โทร. 034-270-413 และทาง website ของคณะมัณฑนศิลป์ www.decorate.su.ac.th

อ่านต่อ...